Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till personer som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande tandvård kan hjälpa dessa att behålla en god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om patienten har rätt till bidraget.

Vilka sjukdomar omfattas och vilket underlag behövs?

För att vårdgivaren ska kunna bedöma om patienten har rätt till bidraget behövs ett underlag. Vilket underlag som krävs beror på patientens diagnos eller tillstånd.

Läkarintyg

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling (och resultat av salivprov)
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen (och resultat av salivprov)
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom (och kopia på patientjournal från tandläkare)
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation

 Läs mer om ändringar i tandvårdsstödet

Vill du bli ny patient?

Anmäl dig här! 

Kontakta oss

Tel: 0612 - 103 30  |  Ringvägen 34 Kramfors   |  tandlakarnakramfors@telia.com

Våra öppettider

Måndag 09.30 - 18:00
Tisdag 07.00 - 15.30
Onsdag 07.00 - 17.00
Torsdag 07.00 - 14.00
Fredag 07.00 - 13.00